Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

kokoteklublOśrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
"Kokotek"
ul. Pusta Kuźnica 23
42-700 Lubliniec

Ośrodek Harcerski Kokotek
Pełnomocnik Ośrodka

pwd Iwona Legencka telefon: 516 052 085

                                            adres e-mail: lubliniec@zhp.pl,

                                                             ilegencka@gmail.com

 


Wpłaty na konto:
konta ING Bank Śląski S.A.
95 1050 1155 1000 0005 0096 7286