Hufiec ZHP Lubliniec

Chorągiew Śląska

logohufiec2012ZHP Hufiec Lubliniec

Komendant:
hm Mariusz Maciów - telefon: 516 052 085
adres e-mail:
mariusz.maciow@rn.zhp.pl

Szefowa Biura Hufca ZHP Lubliniec
pwd Zuzanna Tiffert, telefon: 782 144 274

Adres do korespondencji:
ZHP Hufiec Lubliniec 42-700 Lubliniec
ul. Sokoła 13
NIP:
634-019-54-83

Konto: ING Bank Śląski S.A. 95 1050 1155 1000 0005 0096 7286