Aktualności

Prezentacja H.O.T za nami

Dzisiaj, 3 października odbyła się prezentacja Harcerskiej Odznaki Turystycznej: śladami Harcerzy Hufca Lubliniec w latach 1923-1939 oraz Wystawa Odznak Krajoznawczych i Rajdowych PTTK przeprowadzona przez druha Kazimierza Bromera.  Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu. Szersza relacja już wkrótce:)

odznakaorganiza2016

Na zdjęciu: druh Kazimierz Bromer i druh Bartek Zbączyniak
twórcy Harcerskiej Odznaki Turystycznej Hufca Lubliniec